Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego

MIW Marszałkowska Warszawa Centrum

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego MIW Marszałkowska zaprasza do swojego biura w samym Centrum Warszawy w dni robocze w godzinach 9:00-18:00 – bez umawiania się. Wyślij plik do wyceny

Cennik tłumaczenia język rosyjski

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – cennik tłumaczenia na tłumaczenia przysięgłe wykonywane przez tłumaczy z naszego zespołu tłumaczy przysięgłych języka rosyjskiego rozliczane są zgodnie z Rozporządzeniem sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, co 1.125 znaków ze spacjami.


Tłumacz przysięgły – osoba zaufania publicznego

Warto zaznaczyć, że tłumacz przysięgły języka rosyjskiego to również osoba zaufania publicznego. Przede wszystkim, na mocy nadanych mu uprawnień tłumacz przysięgły staje się urzędnikiem państwowym.

Oznacza to, że już prawo nakłada na niego obowiązek ochrony interesu obywateli oraz zachowania tajemnicy zawodowej. Również Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego określa, że ten powinien pozostać bezstronny, zachować w tajemnicy nie tylko treść tłumaczenia, ale również np. korespondencji z klientem, a informacji zdobytych od klienta nigdy nie może wykorzystać dla własnych korzyści.

Dla tłumaczy przysięgłych języka rosyjskiego z naszego zespołu jest to oczywiste. Etyka zawodowa wpisana jest w ich codzienną pracę tak samo jak doskonała znajomość terminologii, skrupulatność i znajomość realiów prawa obszarów rosyjskojęzycznych. Powierzając im swoje dokumenty, możemy być pewni, że ich treść nie dostanie się w niepowołane ręce.

Podobnie, korzystając z tłumaczenia ustnego, wiemy, że jego treść nie wyjdzie poza kancelarię czy salę rozpraw. Każdy z naszych tłumaczy przysięgłych rosyjskiego to niewątpliwie osoba zaufania publicznego.


Kim jest tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

2024 » Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest to osoba, która posiada uprawnienia upoważniające ją do wykonywania i poświadczania tłumaczeń uwierzytelnionych, zarówno ustnych, jak i pisemnych.

Uprawnienia te reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Każdy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego posługuje się odpowiednią pieczęcią, którą przystawia na tłumaczeniach pisemnych, oraz zaświadczeniem, które okazuje podczas tłumaczeń ustnych.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym rosyjskiego?

Aby zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego i otrzymać wyżej wspomniane atrybuty, należy zdać złożony, dwuczęściowy egzamin:

Podczas tego egzaminu sprawdzane są liczne umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego, a jego tematyka sięga również poza prawo, z którym zazwyczaj kojarzy się tłumacz przysięgły.

Jeśli więc mamy do czynienia z tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego, możemy być pewni, że to osoba kompetentna do wykonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych w licznych dziedzinach. Przede wszystkim jest to również osoba przestrzegająca etyki zawodowej, której ze spokojem możemy powierzyć swoje dokumenty.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Warszawa – jak nim zostać?

W Warszawie obecnie tłumaczy przysięgłych języka rosyjskiego jest 154. To trzykrotnie mniej niż tłumaczy przysięgłym języka angielskiego? Z uwagi na fakt, że tłumacze rosyjskiego bardzo wspierają obsługę uchodźców z Ukrainy, popyt stale się zwiększa. Sprawdź, jak zostać tłumaczem?


Tłumacze przysięgli język rosyjski

2024 » Tłumacze przysięgli język rosyjski

Jeśli chodzi o specyfikę, jaką mają tłumaczenia uwierzytelnione, a potocznie tłumaczenia przysięgłe, język rosyjski nie różni się od innych. Przynajmniej jeśli chodzi o kwestie podstawowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego również zajmuje się zarówno tłumaczeniami pisemnymi, jak i ustnymi.

Tłumaczenia ustne

Jeśli chodzi o ustne tłumaczenia przysięgłe, język rosyjski w dużej mierze występuje jako język docelowy. Mówiąc prościej, jest to język, na jaki się tłumaczy. Dlaczego tak się dzieje?

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego, wykonując tłumaczenia ustne, najczęściej towarzyszy rosyjskojęzycznemu klientowi u polskiego notariusza bądź w polskim sądzie (UWAGA!!! Nie musi to być Rosjanin! Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego może wykonywać tłumaczenie dla obywatela Ukrainy, o ile ten komunikuje się w języku rosyjskim). T

Tłumacz przekłada więc treści po polsku na rosyjski tak, by klient je zrozumiał. Oczywiście, tłumacz nie ogranicza się do jednego kierunku tłumaczenia i jeśli, przykładowo, rosyjskojęzyczny klient ma pytania do notariusza, tłumacz przełoży je z rosyjskiego na polski. Jednakże większa część przekładu, czyli np. cały akt notarialny, tłumaczony jest z języka polskiego na język rosyjski. Ważne:

Tłumacz ma za zadanie skomunikować osobę z urzędnikiem
Obywatel Ukrainy może zamówić usługę tłumaczenia ustnego u tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego a nawet tłumacza przysięgłego języka angielskiego – o ile posługuje się jednym z tych języków
Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego odpowiada z Kodeksu Karnego i grozi mu kara grzywny, a nawet kara więzienia za tłumaczenie osobie, która nie posługuje się językiem rosyjskim.

Tłumacze przysięgli język rosyjski

Język rosyjski, jeśli rozumiany jest przez obywatela Ukrainy może być używany jako język łączący Ukraińca i urzędnika albo notariusza. Dlatego też tłumacze przysięgli z języka rosyjskiego według prawa mogą być obecni podczas tłumaczenia ustnego u notariusza – zwłaszcza, gdy popyt na tłumaczenia z języka ukraińskiego jest trzykrotnie wyższy, a tłumaczy przysięgłych ukraińskiego jest jedynie 48 w Warszawie. Dodatkowo, ponieważ zawód tłumacza przysięgłego w Rosji nie istnieje – rosyjskojęzyczne dokumenty należy tłumaczyć w Polsce.


Tłumacz przysięgły polsko rosyjski

2024 » Tłumacz przysięgły polsko rosyjski

Wiemy już, kim jest tłumacz przysięgły polsko rosyjski. Warto podkreślić, czym się zajmuje. Po pierwsze, są to przekłady w kombinacji polski-rosyjski i odwrotnej, rosyjski-polski. Nie ma tu znaczenia wariant języka rosyjskiego.

Dokumenty pochodzące z Ukrainy, Białorusi czy Kazachstanu, sporządzone w języku rosyjskim, to również coś, czym zajmuje się tłumacz przysięgły polsko rosyjski. Jeśli zaś chodzi o tematykę tłumaczenia, jest ona niezwykle szeroka. Głównym obszarem pracy tłumacza przysięgłego zawsze jest prawo, w tym prawo.

  • Karne
  • Cywilne
  • Podatkowe
  • Rodzinne
  • Administracyjne
  • Patentowe
  • Oraz wszelkie inne gałęzie, których nie sposób tu wymienić

Warto jednak wiedzieć, że w dokumentach, które tłumaczy tłumacz przysięgły polsko rosyjski, pojawiają się często treści z dziedzin pokrewnych (lub zupełnie niepokrewnych!). Tym sposobem w swoich przekładach tłumacz przysięgły języka rosyjskiego ma do czynienia z tematyką taką jak:

Tłumaczenia techniczne
Tłumaczenia medyczne
Tłumaczenia notarialne (aktów notarialnych)
Z dziedziny: finansów, ekonomii, handlu międzynarodowego

Tłumacz przysięgły polsko rosyjski

Tłumacz przysięgły polsko rosyjski w Polsce i w Rosji to nie to samo. Przede wszystkim w polskich urzędach akceptowane są jedynie tłumaczenia wykonane przez polskich tłumaczy przysięgłych. Sprawdź, jak wygląda zawód tłumacza przysięgłego w Rosji i dlaczego dokumenty tłumaczone w Rosji nie są w Polsce akceptowane.


Tłumacz ustny rosyjski

2024 » Tłumacz  ustny rosyjski

Wspomnieliśmy już, że tłumacz przysięgły pracuje często jako tłumacz ustny rosyjski, przykładowo w kancelarii notarialnej bądź w sądzie. Warto jednak podkreślić, że tłumacze z naszego zespołu nie ograniczają się do tłumaczeń przysięgłych. Podejmują się oni wszystkich typów tłumaczeń ustnych, jakimi są:.

Wspomniane już ustne tłumaczenia przysięgłe. Ta kategoria obejmuje właśnie tłumaczenia u notariusza, na sali sądowej lub przed innymi organami administracji państwowej. W tej kategorii nasi tłumacze przysięgli zdecydowanie najczęściej wykonują przekład oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu umowy najmu okazjonalnego.     
Ustne tłumaczenia konsekutywne. Są to tzw. tłumaczenia następcze, w których najpierw mówi mówca, a następnie tłumacz, np. tłumacz ustny rosyjski. Mają one zastosowanie podczas wystąpień, spotkań, negocjacji, a także różnorakich wizyt czy delegacji.
Ustne tłumaczenia symultaniczne, inaczej konferencyjne. To tłumaczenia ustne, w których tłumacz wykonuje przekład niemalże jednoczesny z wypowiedzią mówcy. Ten rodzaj tłumaczenia wykonywany jest głównie podczas konferencji i wymaga specjalnego sprzętu, który również możemy zapewnić.

Tłumacz ustny rosyjski Warszawa

Sprawdź cennik na tłumaczenia ustne z języka rosyjskiego. Pamiętaj, że jeśli jesteś obywatelem innego Państwa, np.: Ukrainy, możesz skorzystać z usług tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego, pod warunkiem, że posługujesz się tym językiem w stopniu minimum średniozaawansowanym.

Rosyjski MIW Marszałkowska

Tłumaczenie u notariusza

Cena netto za godzinę tłumaczenia ustnego u notariusza – maksymalnie 10 stron fizycznych aktu notarialnego.
Cena za 2h to 700 zł netto.
550 zł
Rosyjski MIW Marszałkowska

Tłumaczenie konferencyjne

Cena netto za 2 bloki tłumaczenia = 8h konsekutywnego.
Tłumaczenia symultaniczne realizujemy jedynie w parze tłumaczy.
2.100 zł

Tłumacz przysięgły z rosyjskiego na polski

2024 » Tłumacz przysięgły z rosyjskiego na polski

Tłumaczenia ustne nie stanowią już tajemnicy, co jednak tłumaczy pisemnie tłumacz przysięgły z rosyjskiego na polski i odwrotnie?

Odpisy aktów stanu cywilnego, czyli aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu
Dowody osobiste i paszporty
Dyplomy uczelni i szkół, a także karty ucznia
Prawa jazdy i dokumenty samochodowe
Akty notarialne, akty własności i wiele innych

Udając się do osoby takiej jak tłumacz przysięgły z rosyjskiego na polski z dokumentami zawierającymi dane osobowe pamiętajmy, by mieć ze sobą oficjalny dokument pokazujący pisownię imienia i nazwiska!

Jest to bardzo częsty problem, ponieważ ze względu na obowiązujące przepisy tłumacz może przełożyć imię i nazwisko inaczej niż dokonano tego w oficjalnych dokumentach. Wtedy klient wraca, a przekład trzeba poprawiać, ponieważ nie zgadza się on z jego dokumentem tożsamości. Niestety poprawa tłumaczenia z winy Klienta (nieokazanie paszportu) jest odpłatna.

Warto więc pamiętać, aby udając się do tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego, zawsze mieć przy sobie np. paszport, który wskaże przyjętą w nim pisownię imienia i nazwiska. Jeśli w naszym dokumencie występują inne osoby, zadbajmy również o to, by posiadać przy sobie dowód oficjalnej pisowni ich danych osobowych.

Tłumacz przysięgły z rosyjskiego na polski

Język rosyjski należy do grupy języków wschodniosłowiańskich, natomiast pisownia i wymowa języka rosyjskiego różni się od tak bliskiego mu języka ukraińskiego, czy białoruskiego. Tłumacz przysięgły z rosyjskiego na polski przekłada imiona i nazwiska, według Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych i Administracji wzorując sie jedynie na ich zapisie w paszporcie.


Dlaczego tłumacze przysięgli rosyjskiego MIW Marszałkowska w Warszawie

2024 » Tłumacz przysięgli rosyjskiego warszawa

Jesteśmy zespołem doświadczonych tłumaczy przysięgłych, którzy swój zawód wykonują od lat. Przemawia więc za nami doświadczenie. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach i ciągle się dokształcamy. Mamy świadomość, że język się zmienia i trzeba za nim podążać. Wciąż uczymy się więc nowych rzeczy, również jeśli chodzi o terminologię.

Każdy z nas specjalizuje się w jakiejś dziedzinie i stara się być z nią na bieżąco, by żadne słówko – czy nowe, czy stare – nie zaskoczyło go w pracy. Naszą niewątpliwą zaletą jest również lokalizacja biura w samym centrum Warszawy, do którego dojechać można metrem, tramwajem, autobusem oraz pociągiem. To szczególnie ważne w przypadku pisemnych tłumaczeń uwierzytelnionych, przy których należy okazać oryginał tłumaczonego dokumentu i osobiście odebrać przekład.

Wszystkie wyżej wymienione czynniki sprawiają, że niestraszne jest nam żadne tłumaczenie, czy to pisemne, czy ustne, niezależnie też od tego, ile mamy na nie czasu.

Oferujemy bowiem tłumaczenia ekspresowe, wykonywane w kilka godzin od zgłoszenia się klienta. Jeśli więc ktoś zastanawia się, dlaczego Tłumacze przysięgli rosyjskiego MIW Marszałkowska w Warszawie to dobry wybór, odpowiadamy. Przemawia za nami jakość pracy, doświadczenie, dokładność i elastyczność. Zapraszamy więc do współpracy!

Rosyjski MIW Marszałkowska Warszawa Centrum

Tłumaczenie przysięgłe z rosyjskiego cena za 1.125 zzs

Cena netto za tłumaczenie przysięgłe z języka rosyjskiego – minimum 6 stron przeliczeniowych liczonych po 1.125 znaków ze spacjami.
50 zł
Rosyjski MIW Marszałkowska Warszawa Centrum

Tłumaczenie przysięgłe na rosyjski cena za 1.125 zzs

Cena netto za tłumaczenie przysięgłe na język rosyjski – minimum 6 stron przeliczeniowych liczonych po 1.125 znaków ze spacjami.
55 zł

Tłumacze zapraszają do biura – Warszawa centrum

Tłumacze przysięgli zapraszają do biura, Marszałkowska 83, lok. 57, Warszawa centrum (Śródmieście).
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.