Tłumacz ustny rosyjski – tłumaczenie notarialne dla Ukraińca

W związku z sytuacją geopolityczną, w Polsce znalazło się wielu Ukraińców, którzy mogą potrzebować pomocy tłumacza przysięgłego. Czy jeśli zabraknie tłumaczy ukraińskiego, tłumaczenie notarialne dla Ukraińca może wykonać tłumacz ustny rosyjski? Niektórzy mogliby się oburzyć – jak to, tłumacz ustny rosyjski? Przecież mimo że większość Ukraińców bardzo dobrze zna rosyjski, nie jest to ich język urzędowy. Jak więc może być językiem, w którym wykonuje się tłumaczenie notarialne dla Ukraińca?

Tłumaczenie notarialne dla Ukraińca po rosyjsku

Bardzo często klienci pytają nas, czy tłumaczenie notarialne dla Ukraińca może być wykonane po rosyjsku. Ich wątpliwości są podobne do tych przytoczonych we wstępie. Nie są jednak prawnie uzasadnione. Tłumaczenie notarialne dla Ukraińca (ani żadnego innego klienta) nie musi być wykonane w jego języku urzędowym. Żadne prawo nie nakłada takiego obowiązku.

W Ustawie z dnia 28.11.2014 Prawo o aktach stanu cywilnego znajdziemy tylko zapis, że tłumacz przysięgły staje do czynności w celu zapewnienia porozumienia pomiędzy obcokrajowcem a notariuszem czy innym urzędnikiem. Z tego jasno wynika, że potrzebny jest taki tłumacz, którego klient po prostu dobrze zrozumie. Nie ma żadnego innego kryterium. Jeśli Ukrainiec posługuje się dobrze rosyjskim, jak najbardziej swoje usługi może mu zaoferować tłumacz przysięgły języka rosyjskiego.

Warto przy tym zaznaczyć, że jeśli ktoś dobrze mówi po angielsku, jego wsparciem tłumaczeniowym może być również tłumacz przysięgły języka angielskiego. Może to się wydawać mało intuicyjne, jednak kluczem jest zapewnienie porozumienia. Jeśli odbiorca zrozumie angielski, jak najbardziej może korzystać z przekładu w tym języku. Będzie to dla klienta duże ułatwienie. Tłumacze przysięgli języka ukraińskiego i rosyjskiego są teraz niezwykle zajęci, a jest ich mniej niż tłumaczy angielskiego.

Tłumaczenie notarialne

Zanim przejdziemy do dalszej części tematu, rozstrzygnijmy kilka kwestii terminologicznych. Używamy tu sformułowania „tłumaczenie notarialne”. Warto wiedzieć, że jest to wyrażenie potoczne. Oznacza ono tłumaczenie ustne, które tłumacz przysięgły wykonuje najczęściej, czyli tłumaczenie poświadczone u notariusza, w kancelarii notarialnej. Przy okazji podkreślimy, że fraza „tłumaczenie przysięgłe” również jest potoczna. Przysięgły jest tłumacz, a tłumaczenie – uwierzytelnione lub poświadczone.

Tłumacz ustny rosyjskiego u notariusza

Skoro znamy już nazewnictwo, zapoznajmy się z tym, co dokładnie przekłada tłumacz ustny rosyjskiego u notariusza. Oczywiście, może to być dowolna czynność, ale niektóre pojawiają się ze zdecydowanie większą częstotliwością. Są to np. pełnomocnictwa czy wszelkie czynności związane ze spółkami, takie jak założenie spółki czy sprzedaż udziałów. Jest jednak czynność, która przewyższa wszystkie inne. Przeciętny tłumacz przysięgły rosyjski (Warszawa czy nie) przekłada ją zdecydowanie najczęściej.

2024 » Tłumacz ustny rosyjski

Jest to złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego. Czynność tę powszechnie określa się jako trzy siódemki. Nazwa ta pochodzi od artykułu 777 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym artykułem, akt notarialny może być tytułem egzekucyjnym, znacznie ułatwiając ewentualne postępowanie komornicze. Jego zastosowanie konieczne jest przy najmie okazjonalnym oraz instytucjonalnym, który wymaga złożenia wspomnianego oświadczenia.

Jest to zdecydowanie najczęstsza okoliczność, dla której tłumacz ustny rosyjskiego u notariusza spotyka się z klientem. Bardzo często odbiorcami takiego tłumaczenia są właśnie Ukraińcy. Jeszcze raz podkreślamy, że jest to jak najbardziej zgodne z prawem.

Dla kogo tłumacz ustny ukraińskiego?

Dla kogo więc może pracować tłumacz ustny ukraińskiego? Oprócz Ukraińców oczywiście, dla każdego, kto rozumie ukraiński. Jeśli więc np. Rosjanin posługuje się językiem ukraińskim, swoje usługi może mu zaoferować tłumacz ustny ukraińskiego. Jest to sytuacja rzadsza niż odwrotnie, jednak może się zdarzyć. Jeśli, przykładowo, potrzebne będą szybkie tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego, a żaden tłumacz rosyjskiego nie będzie dostępny, pomóc może tłumacz przysięgły języka ukraińskiego.

Tłumacz ustny rosyjski, tłumaczenie notarialne dla Ukraińca – podsumowanie

Jak już wiemy, tłumacz ustny rosyjski może wykonać tłumaczenie notarialne dla Ukraińca. Nie ma przeciwko temu nic ani Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (która reguluje np. to, jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego czy ukraińskiego), ani inne akty. Pod warunkiem, że Ukrainiec dobrze rozumie język rosyjski i tłumacz zapewni niezbędne porozumienie. To ono jest kluczowe – język urzędowy nie jest konieczny, konieczny jest ten, w którym tłumacz dobrze porozumie się z klientem.