Tłumacze przysięgli języka rosyjskiego w liczbach

Kim są tłumacze przysięgli języka rosyjskiego? To osoby, które zdały złożony, dwuczęściowy egzamin i nabyły uprawnienia do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych (inaczej poświadczonych). Wiedząc, jak zostać tłumaczem przysięgłym w Polsce, zapewne wie się też, że nie jest to proste. Są to osoby o wysokich kompetencjach, będące dodatkowo urzędnikami państwowymi. Jak liczni są tłumacze przysięgli języka rosyjskiego w Polsce?

Ilu tłumaczy rosyjskiego jest w Polsce?

Odpowiedź na pytanie, ilu tłumaczy rosyjskiego jest w Polsce, jest prosta. Jest to niespełna 1200 osób – dokładniej 1184. Co ciekawe, zaledwie 240 osób zdało egzamin na tłumacza przysięgłego. To zaledwie jedna czwarta wszystkich tłumaczy! Pozostałe 944 osoby zostały wpisane na listę przed rokiem 2005, kiedy wpis warunkowany był jedynie odpowiednim wykształceniem. Skąd taka dysproporcja?

Odpowiedzią jest, oczywiście, historia Polski. Do roku 1989 głównym kierunkiem jakiejkolwiek współpracy zagranicznej był wschód i ZSRR. Większość dokumentów zagranicznych przybywających do Polski sporządzana była właśnie w tym języku. Zresztą, jego również uczono też w szkołach jako języka obcego, toteż rosyjski był często wybierany przez studentów filologii. Jeszcze w latach 90 regularnie, co roku na liście przybywało od 50 do nawet 100 osób (w 1998 było ich dokładnie 99).

Obecnie zawód „tłumacz przysięgły języka rosyjskiego” nie cieszy się już takim powodzeniem. Od kiedy zaczęto wymagać zdania egzaminu, rocznie wpisuje się na listę już tylko kilkanaście lub maksymalnie dwadzieścia parę osób. Pandemiczny 2021 był rokiem kryzysowym, kiedy na listę wpisano zaledwie 3 osoby. W 2022 było ich już 16, ale nadal nie jest to imponujący wynik.

Biorąc po lupę 2023 r. (stan na koniec sierpnia), do grono tłumaczy dołączyło zaledwie 6 osób.

2024 » Tłumacze przysięgli języka rosyjskiego w liczbach Warszawa

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – zdawalność

Jeśli wziąć pod uwagę zdawalność, egzamin na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego wydaje się być trudny. Jednak na przestrzeni lat kreuje się na stabilnym poziomie co potwierdzają statystyki. Dla ich zobrazowania przeanalizowaliśmy rok 2018 oraz 2022. W 2018 roku do egzaminu pisemnego podeszło 63 osoby. Zdało go 21, czyli dokładnie jedna trzecia. Z tego zaledwie 5 osób wpisano na listę (co daje niemalże 24% z podchodzących do ustnego i niecałe 8% ogółu).

W roku 2022 do egzaminu podeszło nieco więcej osób, bo 72. Część pisemną zdało 13, czyli 18% kandydatów. Z tego 9 imion i nazwisk zasiliło listę tłumaczy, co pokazuje, że egzamin ustny miał zdawalność wysoką, na poziomie aż 70%! Trudno się tu doszukiwać jakiegoś trendu, zdaje się więc, że po prostu różny był poziom przygotowania kandydatów w 2018 i 2022 roku.

RokL. os. podchodzących do egzaminuL. os., które zdały egzamin% os., które zdały egzamin l. osób, które zdały egzamin ustny% os., które zdały egzamin ustnyZdawalność ogółem w %
2018632133%524%8,0%
2022721318%970%12,5%

Niemniej jednak, wszyscy, którzy egzamin zdali, to kompetentni tłumacze przysięgli języka rosyjskiego.

Tłumacze przysięgli języka rosyjskiego w Warszawie w liczbach

W różnych miejscach pracuje różna liczba tłumaczy. Tłumacze przysięgli języka rosyjskiego w Warszawie to grupa licząca 161 osób. Nie jest to wiele, jeśli porównamy ich np. do tłumaczy przysięgłych języka angielskiego, których jest pół tysiąca. Jeden tłumacz przysięgły języka rosyjskiego przypada na 12 tysięcy mieszkańców. Choć nie jest to rekord, nie powinno być problemów ze znalezieniem usług tego tłumacza.

Dla kogo tłumacz rosyjskiego w Warszawie?

Skoro wiemy, ilu jest tłumaczy, warto wiedzieć, dla kogo tłumacz rosyjskiego w Warszawie może pracować. Wbrew pozorom, nie jest to tylko obywatel Rosji. Tłumacze przysięgli języka rosyjskiego mogą świadczyć usługi każdemu, kto sprawnie porozumiewa się w języku rosyjskim. Tłumacz ustny rosyjski może więc wykonać tłumaczenie notarialne dla Ukraińca czy obywatela dowolnego innego kraju, jeśli tylko ten dobrze rozumie rosyjski.

Tłumaczenia przysięgłe wykonane w Rosji

Mówimy o tłumaczach przysięgłych rosyjskiego w Polsce, a co z tłumaczami polskiego w Rosji? Czy tłumaczenia przysięgłe wykonane w Rosji zostaną uznane w Polsce? Warto wyjaśnić sobie najpierw kwestie, czy w ogóle istnieje coś takiego jak „tłumacze przysięgli w Rosji”. Odpowiedź brzmi: nie. Prawo rosyjskie w żaden sposób nie reguluje takiego zawodu. Nie ma żadnych wymogów, które taki tłumacz musiałby spełnić, ani żadnego egzaminu bądź certyfikatu.

Z tego powodu nie ma nawet czegoś takiego jak „tłumaczenia przysięgłe wykonane w Rosji”. Nic więc dziwnego, że zwykłe przekłady z tego kraju nie zostaną uznane w polskim urzędzie. Będąc w posiadaniu takiego tłumaczenia, i tak będziemy musieli udać się do polskiego tłumacza przysięgłego i od nowa wykonać przekład. Tłumacze przysięgli języka rosyjskiego w Polsce muszą przecież zdać egzamin i spełniać określone warunki. Trudno się więc dziwić, że tylko ich przekłady honorowane są w urzędach.

Tłumacze przysięgli języka rosyjskiego w Polsce

Tłumacze przysięgli języka rosyjskiego w Polsce to dość liczna grupa, co stanowi odbicie naszych historycznych zawirowań. Obecnie zawód ten nie jest tak popularny jak w XX wieku, jednak wciąż do egzaminu podchodzą nowi kandydaci i (niewielki co prawda) procent z nich go zdaje. Warto pamiętać, że tłumacze przysięgli języka rosyjskiego w Polsce to jedyne osoby, których przekłady honorowane będą w urzędach. Tłumaczenia wykonane w Rosji nie zostaną przyjęte.