Tłumacze przysięgli w Rosji – czy zawód istnieje?

Czy są tłumacze przysięgli w Rosji? Niestety nie – zawód tłumacza przysięgłego nie istnieje w Rosji. W rosyjskich dokumentach rządowych można znaleźć wzmiankę o ’tłumaczu sądowym’, ale sama funkcja 'tłumacza sądowego’ nie jest w Rosji uregulowana prawnie. Taki 'tłumacz sądowy’ jest zazwyczaj proszony o tłumaczenie w sądzie lub innym urzędzie wtedy, kiedy na rozprawie stawiają się osoby, które nie mówią w języku rosyjskim.

Niestety taki tłumacz poza swoim poświadczeniem znajomości danego języka nie jest w żaden sposób sprawdzany. Nie są przeprowadzane egzaminy na tłumacza w Rosji, ani nie wydaje się licencji, która potwierdzałaby kwalifikacji danej osoby w zakresie znajomości języka obcego.

Dla porównania w Polsce aby zostać tłumaczem przysięgłym trzeba m.in. zdać dwuczęściowy egzamin, który szczegółowo sprawdza umiejętności językowe kandydata na tłumacza przysięgłego. Osoby, które chciałyby zgłębić temat Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego zapraszamy do lektury tekstu, dostępnego na naszym blogu.

Kto może dokonywać tłumaczeń w Rosji?

2024 » Tłumacze przysięgli w Rosji

Na terenie Rosji każdy, kto biegle zna język obcy może podjąć się tłumaczenia dokumentów w obcym języku. Chociaż są one później potwierdzane przez notariusza, to w rozumieniu prawa żadna w wyżej wymienionych osób nie ponosi odpowiedzialności karnej za błędne tłumaczenie dokumentów.

Mimo tego, że zawód tłumacza formalnie nie istnieje, został utworzony Związek Tłumaczy Rosji, który od wielu lat walczy o prawne uregulowanie tego zawodu. Propozycją Związku jest wprowadzenie licencji na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. Ma to przede wszystkim poprawić jakość tłumaczeń, które często wykonywane są błędnie lub niedokładnie, co niesie za sobą komplikacje i dodatkowe koszty.

Co ciekawe w Rosji istnieje wiele szkół zajmujących się kształceniem tłumaczy, np. Wyższa Szkoła Tłumaczeń. Jej uczniowie są edukowani w tłumaczeniach z co najmniej dwóch języków obcych, gdzie uczniowie mają do wyboru język: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i chiński. Dodatkowo osoby uczęszczające do tej szkoły mogą uczyć się: arabskiego, greckiego, włoskiego, koreańskiego, tureckiego i japońskiego. Daje to szeroki wachlarz możliwości pracy za granicą, jednak w odniesieniu do pracy tłumacza przysięgłego w Polsce nie wystarczyłoby to, ponieważ u nas wymagana jest znajomość języka obcego na poziomie 'wysokozaawansowanym’ z różnych dziedzin nauk.

Uznanie w Polsce dokumentów tłumaczonych w Rosji

Niestety tłumaczenia wykonane w Rosji przez 'wolnych’ tłumaczy na pewno nie zostaną uznane w Polsce. Z racji nieuregulowania zawodu tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego/tłumacza sądowego w Rosji, w naszym kraju respektowane są jedynie dokumenty przełożone z języka rosyjskiego przez tłumacza przysięgłego zaprzysiężonego w polskim Ministerstwie Sprawiedliwości. Powodem tego są restrykcyjne wymagania odnoszące się do tłumaczy przysięgłych zaprzysiężonych w Polsce, zawarte w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego.